O Firmě

je firma, zabývající se prodejem a pronájmem represivních i preventivních zařízení na měření rychlosti vozidel v České republice. Všechna dovážená zařízení jsou certifikována a schválena pro provoz v České republice. Jako autorizovaný subjekt k úřednímu měření rychlosti vozidel nabízíme komplexní služby při řešení problému s bezpečností silničního provozu a to zejména pro obce. S každou obcí respektive zákazníkem jsme připraveni dle jeho potřeb jednat individuálně. Na požádání zašleme kompletní ceníky produktů a služeb. Bližší informace na výše uvedených kontaktech.

Naše Služby

Společnost DOSIP, s.r.o. byla založeno na jaře 2004 a splnila podmínky pro udělení autorizace úředního měření v oblasti měření rychlosti silničních vozidel. Podstatou činnosti naší společnosti je prodej, pronájem zařízení pro potřeby městské policie a služba v oblasti úředního měření rychlosti silničních vozidel a nabídka v oblasti dopravního značení.
Pronájem zařízení Speedophot II (automatický radar s digitálním obrazovým záznamem)nabízíme dle rámcové smlouvy o pronájmu včetně certifikované obsluhy, jejíchž návrh na požádání zašleme. Pro praktické vyzkoušení je možno domluvit zkušební měření.
K prodeji nabízíme laserovou pistoli Traffipatrol V a dále instalace stacionárních zařízení SR s automatickým zaznamenávání přestupků s dálkovým stahováním.
Pro účely prevence nabízíme informativní ukazatele rychlosti vozidel GR a další preventivní ukazatele zvyšující bezpečnost silničního provozu.
Všechna používaná zařízení jsou certifikována a typově schválena k provozu v České republice a odpovídají všem technickým i legislativním podmínkám.